Политика за личните данни, която "Зундерт Екстрийм" ООД спазва във връзка с онлайн магазина си www.zundert-extreme.com


    I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ 
    • Наименование: Зундерт Екстрийм ООД (Дружеството)
    • ЕИК: 175131281
    • Седалище и адрес на управление: 
    • Aдрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1839, р-н Кремиковци, ул. 68 № 2
    • E-mail: [email protected]
    • Телефон за контакт: 0885 802 847  


    II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН
    • Комисия за защита на личните данни
    • Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
    • Телефон за контакт: 02 915 3 518
    • Email: [email protected]
    • Уеб сайт: www.cpdp.bg


    III. ЦЕЛИ, ЗА КОИТО ДРУЖЕСТВОТО ОБРАБОТВА ЛИЧНИ ДАННИ В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
    1. Дружеството обработва лични данни за следните цели:
    • Продажба на стоки от електронния магазин
    • Изпращане да закупената от Клиента стока до посочения от Клиента адрес
    • индивидуализация на страна по договора и лицата за контакт във връзка с изпълнение на поръчка; 
    • управление на поръчка, комуникация с клиенти (отговори на запитвания, обработване на жалби и гаранционни въпроси за продуктите, връщане на суми и стоки, замяна на продукти, както и въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ чрез електронна поща, по телефон или чрез социалните мрежи за създаване на акаунт и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни);
    • Регистрация на потребителски профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
    • Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние и продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
    • Изпълнение на задължения, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника за прилагането му;
    • Счетоводни цели – издаване на фактури, извършване на данъчно–осигурителен контрол от съответните компетентни органи и други задължения, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други нормативни актове във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
    • Маркетингови цели - изпращане на информационни съобщения, включително такива с рекламен и промоционален характер, ако изрично сте дали Вашето съгласие за това или по реда на Закона за електронните съобщения;
    • Подобряване и индивидуализиране на услугите и продуктите от нашия сайт чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за нови продукти и услуги, които могат да са от интерес за Клиента.


    IV. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
    • електронна поща – тя е необходима, за да можем да Ви изпращаме нашия онлайн бюлетин и други съобщения с рекламен характер, когато сте се абонирали или сте дали съгласието си за тях;
    • имена, телефон за контакт и електронна поща –събираме ги чрез нашата форма за контакт и са необходими за предоставяне на поискана от Вас информация или услуга, както и за упражняване на Ваши законови права;
    • имена, телефон за контакт, електронна поща, основен адрес и адрес за доставка, Facebook или Google профил –събираме ги, когато сте избрали да регистрирате Ваш потребителски профил на нашия интернет сайт. Те са необходими за сключването и изпълнението на договорите за продажба и доставка на закупени стоки от онлайн магазина ни, за предоставяне на поискана от Вас информация или услуги, както и за упражняване на Ваши законови права. При свързване на Вашия профил в сайта с профила Ви във Facebook или Google, ние получаваме и информацията от тези профили (напр. приятели или контакти). Информацията, която получаваме от тези услуги, зависи от настройките и от декларациите за поверителност, така че всяко лице следва да провери какви са те;
    • имена, телефон за контакт, електронна поща и адрес за доставка – тези данни са необходими, за да направите поръчка на нашия онлайн магазин, когато нямате регистриран профил, както и за сключването и изпълнението на договорите за продажба и доставка на закупените стоки;
    • имена и ЕГН/ЛНЧ –събираме ги, когато изрично сте посочили, че желаете да Ви бъде издадена данъчна фактура като физическо лице за закупените артикули от нашия онлайн магазин;
    • номер на банкова сметка – такива данни събираме само ако сте закупили артикули от нашия онлайн магазин с наложен платеж, но впоследствие сте поискали да ги върнете и да получите обратно платената цена. Не се събира финансова информация за банкови карти в случаите, когато клиентът използва онлайн платформа за плащане – ePay.bg или БОРИКА. Ако сте поискали да заплатите поръчания продукт или услуга по банков път чрез нареждане на плащането от Ваша банкова сметка на каса в банка или чрез онлайн банкиране, ще получим информация за нейния номер;
    • информация относно използването от Ваша страна на нашия уебсайт и/или услуги – IP адрес, операционна система, браузър, заявки за търсения, разглеждано съдържание, предоставени съгласия за получаване на бюлетини, за приемане на политиката за защита на личните данни и общите условия на сайта.


    V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

    2. С цел предоставянето на персонализирани и адекватни услуги чрез нашия уебсайт и нашите услуги, Дружеството има нужда от технология за запаметяване и съхраняване на информация за използването им от Вас. Това става с помощта на т.нар. „бисквитки“. „Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя. Те помагат на сайта да Ви разпознае и съхранява информация за Вашите потребителски предпочитания (посещения, кликове, история на активността - информация за съдържанието, което сте разгледали и/или търсенията, които сте правили). Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели – подобряване и персонализиране на функционалността на нашия уебсайт и нашите услуги. Информацията, събрана посредством използването на бисквитки, не може да бъде свързана с определено лице. 
    3. За да се запознаете по-подробно, моля, разгледайте нашата Политика за използване на бисквитки.


    VI. СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
    4. Дружеството не съхранява лични данни на Клиенти за срокове по-дълги от: 
    • Законоустановените – например, счетоводни документи се съхраняват за срок от минимум 5 години. 
    • Срокове заложени от Дружеството – между 1 и 2 години по отношение на бисквитките, които Дружеството ползва на уебсайта си или 5 години за съхраняване на данни до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти и доставчици във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно решение. 
    • До оттегляне на съгласието на клиента или получаване на възражение за обработване – по отношение на лични данни, обработвани с цел директен маркетинг. 


    VII. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ
    5. На основание чл.261, ал.2 от Закона за електронните съобщения Дружеството може да ползва данни на клиенти, които са закупували стоки от електронния магазин, за изпращане на съобщения за маркетинг и реклама. 
    6. Отделно от това в случай, че сме получили Вашето изрично съгласие, Дружеството може да използва предоставената от Вас информация, за да Ви предлага свои продукти и услуги, които считаме, че биха представлявали интерес за Вас – напр. да Ви изпраща онлайн бюлетин, да Ви информира за намаления на цените и други промоции на предлаганите на онлайн магазина ни артикули и други подобни. 
    7. Вашето съгласие е доброволно и няма да Ви откажем нашите услуги, ако не ни го предоставите. Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на такива промоционални и рекламни съобщения като се свържете с нас и ни уведомите по избран от Вас начин. 
    8. Всеки маркетингов мейл, изпратен от нас, съдържа „линк за отписване“, чрез който можете да заявите отказа си от получаването на такива съобщения. В случай, че изберете да се отпишете от получаването на подобни съобщения, "Зундерт Екстрийм" ООД се задължава без излишно забавяне да изтрие данните за контакт с Вас от списъка на лицата, дали съгласие за получаване на промоционални и рекламни съобщения.


    VIII. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА
    9. Дружеството предоставя Ваши лични данни на трети лица само в следните случаи: 
    • Когато Дружеството е нормативно задължено при поискване от трети лица– например при искане на компетентен орган - НАП, ДАНС, МВР и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност;
    • Когато предоставянето на лични данни на трети лица е свързано с изпълнение на Вашата поръчка - куриерски фирми, банки, счетоводители, одитори и юридически съветници, във връзка с доставката на закупените от Вас артикули, възстановяване на платени от Вас суми за върнати стоки и т.н. 
    • Когато Дружеството трябва да изпълнява законови задължения - счетоводната отчетност на дейността ни, одита на финансовите ни отчети, задълженията ни към национални регулатори, правното ни обслужване и упражняване на законовите ни права във връзка с договорните ни отношения с Вас. 
    • На Bombardier Recreational Products Inc. – това е канадския ни партньор, чийто стоки предлагаме в електронния магазин. Европейската комисия е приела решение за адекватност по отношение на Канада, което може да бъде открито тук Решението за адекватност на практика означава, че Канада прилага същите мерки за защита на данни, каквито прилага ЕС и изпращането на данни в Канада е безопасно.  
    10. Нашият сайт може да съдържа и връзки към и от уебсайтовете на трети страни. Ако следвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени правила за поверителност и, че не поемаме никаква отговорност за тези правила. Моля, проверете тези правила, преди да изпратите информация на тези уебсайтове.


 МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
    11. Дружеството следва строги процедури за сигурност при съхранение на Вашите лични данни, а също и, за да ги предпазим от нерегламентиран достъп, случайна загуба, унищожаване или увреждане. Сигурността на Вашите лични данни е наш приоритет, с който не правим никакви компромиси.
    12. "Зундерт Екстрийм" ООД прилага организационни, физически, информационно-технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните данни и мониторинга на обработването на лични данни. Данните, които ни предоставяте онлайн, са защитени с криптирана връзка чрез използване на SSL сертификат. SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет. Личните данни се съхраняват на сървър, където са защитени с всички съвременни и подходящи за целта стандартни хардуерни и софтуерни средства за защита – защитни стени, антивирусни програми, криптиране на данните и др.
    13. Част от мерките за сигурност, предприети от "Зундерт Екстрийм" ООД, включват следните дейности:
    • изискванията за събиране, обработване и съхраняване на лични данни са установени във вътрешни процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
    • достъпът на служителите на Зундерт Екстрийм ООД до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата ни данни е ограничен, в зависимост от задълженията им, като са въведени и задължения за поверителност за всички служители на "Зундерт Екстрийм" ООД;
    • за осигуряване на максимална сигурност при събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни, ние използваме, когато е необходимо или подходящо, допълнителни механизми за защита на данните.
    14. Дружеството се стреми постоянно да подобрява мерките за сигурност, които сме внедрили и прилагаме в нашата дейност и ги съобразяваме с най-съвременните технологии.
    15. Защитата на личната неприкосновеност на децата е приоритет и от първостепенно значение за "Зундерт Екстрийм" ООД. Нашият уебсайт не е предназначен за или умишлено насочен към деца на и под 16-годишна възраст.


 ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
    16. Вашите права включват право: 
    • да поискате информация за това дали съхраняваме Ваши лични данни, като в случай, че имаме такива – какви са тези данни, на какво основание и с каква цел ги обработваме и съхраняваме;
    • да поискате достъп до Вашите лични данни (т.нар. “заявка за достъп до данни”). Това Ви позволява да получите копие от притежаваните от "Зундерт Екстрийм" ООД Ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин;
    • да поискате коригиране на притежаваните от нас Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас;
    • да поискате изтриване на Вашите лични данни (т.нар. „право да бъдеш забравен“). Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем без излишно забавяне всички или част от Вашите лични данни, ако не съществува основание за това да продължим да ги обработваме и съхраняваме. "Зундерт Екстрийм" ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права;
    • да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, в случай че се позоваваме на легитимен интерес (или интересите на трета страна) и нещо във Вашата конкретна ситуация Ви кара да възразите срещу обработването поради тази причина. Имате също така право да възразите, ако обработваме Вашите лични данни за директни маркетингови цели;
    • да поискате да изтрием или премахнем Ваши лични данни, ако сте упражнили правото си да възразите срещу обработването им съгласно предходната точка;
    • да възразите срещу автоматичното вземане на решения, ако се извършва такова, включително профилиране, т.e. да не бъдете обект на никакво автоматизирано вземане на решения от нас посредством личните Ви данни или профилиране;
    • да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на Вашата личната информация, ако например желаете да установим верността й или причината за обработването й;
    • да поискате прехвърляне на Вашите лични данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице (т.нар. „право на преносимост на данните“). Това Ви позволява да вземете данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги прехвърлите на друго лице в подходящ за употреба електронен формат;
    • да оттеглите даденото от Вас съгласие. Можете да оттеглите своето съгласие за всички или само за част от Вашите лични данни, както и за конкретна или за всички цели на обработване. Ако сте дали съгласие за събиране, обработване и съхраняване на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да го оттеглите относно този конкретен вид обработване. След като ни уведомите, че оттегляте Вашето съгласие, ние ще преустановим обработването им за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друго основание да продължим тази обработка;
    • да бъдете уведомени в случай на нарушение на сигурността на Вашите лични данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи. "Зундерт Екстрийм" ООД ще Ви информира без излишно забавяне и по подходящ начин при установяване на такова нарушение, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
    17. За да упражните някое от изброените по-горе Ваши права, моля, изпратете искане или уведомление в свободен текст по пощата или на e-mail: [email protected], или на адрес: София 1839, Враждебна, ул. 68 №2.
    18. Възможно е да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация или някое от останалите Ви права. Целта на тази допълнителна мярка за сигурност е да гарантира, че Вашите лични данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получат.
    19. Упражняването на посочените по-горе права не изисква заплащането на такса от Ваша страна. Възможно е обаче да начислим административна такса в разумен размер, ако Вашата заявка за достъп е очевидно необоснована или при повторяемост или прекомерност на исканията. При подобни обстоятелства е възможно също така да откажем да изпълним заявката.
    20. "Зундерт Екстрийм" ООД има отговорник за защита на данните, който съблюдава спазването на правилата, описани в тази Декларация, във вътрешните Правила за защита на личните данни и в нормативните актове, приложими към защитата на личните данни. Ако имате някакви въпроси относно тези правила или относно начина, по който "Зундерт Екстрийм" ООД обработва Вашите лични данни, можете да се свържете с него на e-mail: [email protected].
    21. Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са били нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, като информация за нейния адрес и други данни за контакт може да намерите по-горе в настоящата Декларация.